DOM KOMPLET, poistenie majetku a zodpovednosti s voliteľným poistným krytím (ďalej len: „DOM KOMPLET“)

1. Zadanie údajov
2. Potvrdenie údajov
3. Platba
4. Sumarizácia
Vinkulácia

Informácie o nehnuteľnosti

Pre výpočet poistnej sumy je potrebné zadať základné informácie o vašom bývaní. Plochu nehnuteľnosti a oblasť na Slovensku, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade bytu spočítajte obytnú plochu jednotlivých miestností. Pozor, pri častiach, ktoré neslúžia na bývanie ako balkón, terasa, pivnica, veranda a iné, sa zadáva len polovičná hodnota v m2. V prípade rodinného domu zadajte zastavanú plochu obytných podlaží, prípadne iných obývateľných budov na pozemku. Pozor, pri častiach, ktoré neslúžia na bývanie ako dielňa, pivnica, garáž v dome, balkón, terasa, veranda, drobné stavby na pozemku väčšie ako 25m2 a iné, sa zadáva len polovičná hodnota v m2. Ak máte zľavový kód na získanie extra zľavy, tento kód je potrebné zadať v druhom kroku formulára.

BYT 100 % podlahovej plochy všetkých miestností v byte 50 % podlahovej plochy balkóna, terasy, lodžie 0 % podlahovej plochy na rovnakej adrese (pivnica, garáž, komora, atď.) a časti zo spoločných priestorov RODINNÝ DOM 100 % zastavanej plochy miestností slúžiacich na bývanie , obytného podkrovia, galérie, sklenej verandy, zimnej záhrady 50 % zastavanej plochy miestností, ktoré neslúžia na bývanie, garáž, pivnica, kotolňa, balkóny, terasy, lodžie, verandy, pavlače 0 % zastavanej plochy neobývanej povaly Zadávajte prosím celé čísla zaokrúhlené nahor.

Vyberte si jednu zo štyroch možností. - Vyberte z možností -