Kontakt

AEGON Hungary Closed Company Ltd.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Slávičie údolie 106 
811 02 Bratislava
e-mail: aegon@aegon.sk
web: www.aegon.sk 

Centrum služieb zákazníkom: 0850 1234 66

Operátori sú vám k dispozícii v pracovných dňoch od 7:30 - 17:30 h.

Napíšte nám. Budeme radi ak využijete náš kontaktný formulár.

Identifikácia právnej entity:

AEGON Hungary Closed Company Ltd., so sídlom 1091 Budapešť, IX. Üllői út 1, Maďarsko, IČO: 01-10-041365, spoločnosť zapísaná na Mestskom súde ako registrovom súde spoločnosti, konajúca prostredníctvom svojej pobočky

AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 868 396
DIČ: 402 028 4378
IČ DPH: SK 402 028 4378
Organizačná zložka zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1857/BKde nás nájdete: