FAQ

Najčastejšie otázky o produkte DOM KOMPLET, poistenie majetku a zodpovednosti s voliteľným poistným krytím (ďalej len: "DOM KOMPLET")

 • Áno, je. Poistenie nehnuteľnosti chráni konkrétnu budovu, teda rodinný dom alebo byt v bytovke. Konkrétne múry, vchodové dvere, okná a ďalšie. Poistenie domácnosti zasa chráni všetko vnútorné vybavenie v byte i dome. Napríklad nábytok, koberce, elektroniku, či drahý obraz. V poistení DOM KOMPLET sú zlúčené obe poistenia – aj poistenie domácnosti, aj nehnuteľnosti.

 • Nehnuteľnosť či domácnosť sa musia nachádzať na území Slovenska, sú v užívaní alebo v nich prebieha rekonštrukcia (ale nesmú byť vo výstavbe), sú trvalo obývané (aspoň 270 dní v roku), sú murované alebo montované , ich strecha nie je z drevených šindľov, trstiny alebo slamy a nie sú využívané prevažne na podnikateľské účely.

 • Ako poistený musí byť vždy uvedený vlastník nehnuteľnosti. Pri poistení domácnosti sa ako poistený uvedie vlastník domácnosti.

 • Spočítate plochu všetkých miestností v byte, teda všetky izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, či komora. Z balkóna, terasy, či lodžie započítate polovicu plochy. Naopak, nepočítajú sa sem spoločné priestory v bytovom dome, ani pivnica, garáž, či komora ak je mimo bytu).

 • Zadajte zastavanú (t.j. hrubú vrátane múrov) plochu podlaží, ktoré slúžia na bývanie – všetky izby, kuchyňa, chodba, schodisko, komora, tiež obytné podkrovie, galériu, verandu a zimnú záhradu. Z miestností, ktoré neslúžia na bývanie, napríklad z garáže, pivnice či kotolne, ale aj z balkóna, terasy, lodžie, verandy či pavlače započítate len polovicu plochy. Odporúčame do plochy v plnej miere započítať aj zastavanú plochu obývateľných stavieb na pozemku (napr. dom pre hostí) a polovicu zastavanej plochy „väčších“ drobných stavieb cca nad 25m2 – napr. šopa s pôdorysom 6x5 metrov.

 • Niektoré časti nehnuteľnosti sa do plochy na výpočet poistenia nezapočítavajú povinne, ale sú automaticky poistené. V prípade totálnej škody treba myslieť na to, či celková poistná suma stačí na všetok majetok. Ide najmä o všetky vedľajšie budovy na pozemku, ktoré neslúžia na podnikanie, napríklad garáž, letná kuchyňa, hobby dielňa, chliev či maštaľ. Poistené sú aj drobné stavby ako plot, chodník, bazén, studňa, septik, či besiedka, ktoré sa nachádzajú na adrese poistenia.

 • Nie, nie je. Nehnuteľnosť nie je potrebné obhliadnuť poisťovňou, ak je poistná suma nižšia ako 290 000 EUR a nehnuteľnosť sa nachádza v Bratislave. Pre okolie Bratislavy platí limit 250 000 EUR. Pre veľké mestá a ostatné nie je obhliadka potrebná do sumy 210 000 EUR. Pri poistení domácnosti nie je obhliadka potrebná do sumy 50 000 EUR bez ohľadu na lokalitu, v ktorej sa domácnosť nachádza.

  Link na formular o nestandardnych poisteniach ...

 • Základná spoluúčasť, teda suma, ktorou sa klient podieľa na náhrade škody v prípade, že nastane poistná udalosť, je v prípade poistenia DOM KOMPLET vo výške 30 EUR. Možno ju zvýšiť až na 100 EUR alebo znížiť na 0 EUR. Uplatňuje sa pri poistení nehnuteľnosti, domácnosti a lomu skla.

 • Poistenie môžete mať u nás za polovicu. Stačí, ak si poistíte nehnuteľnosť spolu s domácnosťou, platiť budete raz za rok a výška vašej spoluúčasti, teda suma, ktorou sa budete podieľať na škodách, bude 100 €.