Poistná udalosť v poistení majetku

Ako postupovať pri poistnej udalosti

Zavolajte na naše Kontaktné centrum 0850 1234 66. Operátor vám pomôže nahlásiť poistnú udalosť.

Poistnú udalosť však môžete nahlásiť aj:

Po zaznamenaní vašej poistnej udalosti vám oznámime ďalší postup.

Ak bude potrebná obhliadka na mieste poistnej udalosti, kontaktuje vás náš technik, ktorý si s vami dohodne termín a prešetrí poistnú udalosť priamo na mieste škody.

Po spracovaní podkladov vyčíslime výšku poistného plnenia a oznámime vám výsledok.

Vyplatíme vám poistné plnenie.

Ako postupovať pri havarijnej situácii

V prípade havarijnej situácie (napr. prasknuté potrubie, vymknutie vchodových dverí) kontaktujte asistenčnú službu NONSTOP na telefónnom čísle 02/20 51 27 76 a opíšte vzniknutú situáciu.

Asistenčná služba osloví príslušného majstra/technika, ktorý vyrieši vzniknutý problém.

Aegon bude sledovať kvalitu služieb, ktoré vám asistenčná služba poskytla.