Podnety na zlepšenie a sťažnosti

Podnety a sťažnosti

O spokojnosť našich klientov sa snažíme nielen pri podpise zmluvy. Uvedomujeme si, že kúpou nášho produktu náš vzťah s vami iba začína.

V prípade, že nám chcete poslať podnet na zlepšenie alebo stažnosť postupujte podľa nasledovných inštrukcií.

Podnet/sťažnosť je možné podať nasledovou formou:

  • písomne na adresu Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava;
  • e-mailom na staznosti@aegon.sk;
  • alebo telefonicky či faxom prostredníctvom nášho kontaktného centra 
    (Tel.: 0850 123466 Fax: 022066 8110).

Obsah sťažnosti:

Sťažnosť musí obsahovať meno a priezvisko sťažovateľa, adresu sťažovateľa, predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha. Sťažnosť musí byť zrozumiteľná, čitateľná a podpísaná sťažovateľom (pokiaľ to nie je v rozpore s formou sťažnosti).

Lehota na vybavenie sťažnosti:

30 dní odo dňa doručenia sťažnosti, v odôvodnených prípadoch môže byť predĺžená na 60 dní (sťažovateľ bude informovaný).

Viac informácii ako napísať podnet alebo sťažnosť nájdete TU.

Riešenie sporov 

V Aegone je v centre záujmu vždy klient. O spokojnosť našich klientov sa snažíme nielen pri podpise zmluvy. Uvedomujeme si, že kúpou nášho produktu náš vzťah s vami iba začína.

V prípade, ak ste z akéhokoľvek dôvodu nespokojný s našimi službami, dajte nám o tom, prosím, vedieť na emailovej adrese staznosti@aegon.sk alebo telefonicky na 0850 123 466. Urobíme všetko pre to, aby sme situáciu napravili, alebo vysvetlili.

V prípade, ak s nami navrhnutým riešením, alebo vyjadrením k sťažnosti nesúhlasíte, môžete sa obrátiť na Národnú banku Slovenska so žiadosťou o prešetrenie nášho postupu.

V prípade, ak zdrojom vašej nespokojnosti je problém s nákupom online, môžete použiť stránku Európskej únie http://ec.europa.eu/consumers/odr/, a prostredníctvom nej sa pokúsiť dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporu. Túto možnosť môžete použiť vtedy, ak žijete v EÚ.